Home » Over FDSA » History

History

The Flying Doctors Society of Africa heeft, gedurende de laatste 40 jaar, een rijke erfenis en geschiedenis opgebouwd. De vereniging werd opgericht in 1971 door een groep van gelijkgestemde individuen om fondsen voor het werk van de Flying Doctors in Afrika te verwerven. De oprichtingsvergadering van de vereniging werd gehouden om 5 uur ‘s middags op maandag 23 november 1970. De aanwezige leden waren Dr Michael Wood (voorzitter), mevrouw Jack Blok, mevrouw J Leslie Melville, dr. Anne Spoerry, mevrouw Byron DeMott, de heer Julian Larby, de heer John Story, en er waren excuses voor de afwezigheid van de heer A.A. Moody Awori. Tijdens de vergadering werden door Maddie voorbeelden van brochures, lidmaatschapskaarten, badges, en een foto van een plaatselijke stam, gemaakt door Kolonel Allen, tentoongesteld. De foto zou worden gebruikt voor de productie van tribal prints voor het lidmaatschap. Gekozen bestuursleden waren Mevrouw DeMott (voorzitter), de heer Awori (vice-president) en de heer Story (penningmeester). Er werd voorgesteld om de officiële lancering voor half januari 1971 te laten plaatsvinden. De heer Patrick Orr van Morgan Orr & Associates coördineerde de lancering, die uiteindelijk werd gehouden in de Tate zaal van het New Stanley Hotel om 11.30 op woensdag 20 januari 1971. Onder de aanwezigen was de toenmalige voorzitter van AMREF, de heer Musa Amalemba, die tijdens de lancering een toespraak gaf. Hij was een van de eerste leden van de vereniging. Hij werd gevolgd door Mbiyu Koinange, minister van Staat en Mohammed Jahazi, minister van Volksgezondheid. Ook waren er telegrammen van weldoeners zoals die van Prins Bernard van Nederland en van de Hertog van Devonshire. Maddie DeMott was de eerste voorzitter, president en directeur van de Flying Doctors Society. Gedurende de eerste jaren was ze nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken van de organisatie met inbegrip van AMREF Flying Doctors Outreach en Flying Doctors Service. De eerste werknemer van de vereniging, aangesteld in 1971 door mevrouw DeMott, was Grace Wambui Kimuyu. In mei 1971, vier maanden na de lancering, had de vereninging via donaties reeds KShs. 87.373,55 ontvangen, een vorstelijk bedrag in die dagen. In juni 1971 begon de vereniging met de verkoop van kerstkaarten als een extra inkomstenbron. De kaarten werden gedrukt bij Lithografic Ltd. De eerste nieuwsbrief werd door Maddie op 12 mei 2011 ontworpen. Kort daarna is de vereniging met een derde inkomstenstroom gestart en wel het toeristische lidmaatschap. De eerste Touroperators die waren aangesteld voor de verkoop van toeristische lidmaatschappen waren: Gordon Harvey & Karl Pollman Safaris – 100 tickets, Africa Tours & Hotels – 50 tickets, Ellerman Safaris – 50 tickets, Ivory tours – 50 tickets en Touropa in Duitsland. Tegen het einde van 1971 waren er 600 lidmaatschappen verkocht, waarvan 28 lidmaatschappen voor het leven, 45 overzeese lidmaatschappen, 7 betaalde zakelijke lidmaatschappen en 525 jaarlijkse Oost-Afrikaanse lidmaatschappen. De eerste evacuatie was die van een jager die gespietst was door een Buffalo en vond plaats tussen 12 maart en 19 april 1971. Het evenement werd met veel overtuiging vermeld in de Daily Nation door Morgan Orr. De tweede was een vrouwelijke toerist die uit Voi geëvacueerd moest worden als gevolg van een blindedarmontsteking. Het eerste zakelijke lidmaatschap kostte 5.300 Ksh en leverde klachten op van kleine bedrijven. Daarom werd een glijdende schaal gesuggereerd. Het voorstel was dat bedrijven met meer dan 200 medewerkers 5.300 Ksh zouden betalen, met 100-200 werknemers 150 GBP en bij minder dan 100 werknemers 100 GBP. Dit werd gelanceerd in 1972. Onder de eerste zakelijke klanten bevonden zich United transport overseas Ltd, So-far Investments, Kenya National Mills, Commercial Bank of Africa, Cooper Motors, East African Industries, Ker,Downeyen Selby Safaris, East African Railways en Block Hotels. In een vergadering van het bestuur werd op 7 oktober 1971 overeengekomen dat effectief per 1 januari 1972 het zakelijk lidmaatschap als volgt zou worden bepaald: meer dan 175 medewerkers, 5300 KSh, minder dan 175 werknemers, 2000 KSh. De eerste algemene vergadering van de vereniging werd gehouden om 17:30 op 03 februari 1972. Het werd gehouden in de School of Nursing, Nairobi Hospital. Gedurende de bijeenkomst werd er een loterij georganiseerd om een fondsenwervende reis naar Europa te sponsoren. De KLM betaalde voor het ticket. Tijdens de algemene vergadering, werd door mevrouw De Mott de eerste donatie aan AMREF gepresenteerd. De donatie werd aangeboden aan de heer Wood die namens AMREF 80.000 Ksh in ontvangst nam. Maddie deelde ook mede dat  Touropa 42.000 Ksh had gedoneerd namens AMREF Duitsland. Gedurende het eerste jaar bedroeg de totale omzet van FDSA 232.180 Ksh. Het aantal leden was gestegen tot 1359, waarvan 1.053 Oost-Afrika jaarlijkse leden, 126 junioren, 117 overzeese leden, 51 leden van het leven en 12 zakelijke leden. De heer Wood stelde in 1972 vast dat ‘geld voor goede doelen deze dagen niet werd ingezameld door rechtstreekse donaties, maar eerder doordat mensen er iets voor terug kregen”. Het principe van het aanbieden van een dienst of product als principe voor fondsenwerving is tot op heden een van de grondbeginselen van de fondsenwervingactiviteiten van FDSA.

Zelfs toendertijd ondersteunde de nationale kantoren het werk van FDSA. het AMREF kantoor in Groot-Brittannië was, in samenwerking met OXFAM en de BBC, actief met fondsenwerving op Britse scholen. Ook werd er toendertijd de beslissing genomen dat de donaties werden ontvangen door de vereniging in plaats van dat het rechtstreeks naar AMREF overgemaakt zou worden. De heer Wood stelde voor dat donaties het best via de vereniging konden verlopen en als zodanig een van de belangrijkste lokale fondsenwervings bronnen van de stichting zouden kunnen opereren. FDSA’s donaties aan AMREF Flying Doctors zijn in het volgende jaar meer dan verdubbeld tot 180.000 Ksh met een totaal inkomen van 345.121 Ksh in 1972. Sindsdien is de omvang van donaties aan AMREF gegroeid. FDSA heeft sinds 1971 meer dan 1 miljard Ksh bijgedragen aan het werk van AMREF en de Flying Doctors in Afrika. De vereniging blijft zijn rol spelen als een toonaangevende ondersteuner van een betere gezondheid voor Afrika.